algemeen correspondentieadres

Katholiek Vlaams Onderwijs vzw
Kapelsesteenweg 72
2930 Brasschaat
T: +32 (0)3 297 50 49
Mail: info@kvo-scholen.be


map

 

Medewerkers KVO

Strategisch directeur: Patrick De Keulenaer
Medewerkster strategisch directeur: Ann van Hoeck
Financieel beleidsmedewerkster: Ingrid Vastmans
C
entrale aankoopdienst: Evi De Raedt
Coördinerend Preventieadviseur: Anke Fleckenstein
Coördinerend Preventieadviseur GID Antwerpen en periferie: Chris Chantrain
ICT: Anneke Post


medewerkers SGKVOBaO

Directeur-coördinator: Pascale Peeraer

Centrale personeelsadministratie: CPA:
Gitta Lafère (diensthoofd)
Joke Willekens
Ellen Dellaert
Hilde Block
tel: +32 (0)3 337 15 49

Coördinerend preventieadviseur: Anke Fleckenstein
Mentorwerking: Greet Pauwels


stuur ons een mail

Naam
Naam